Results 1 to 10 of 10

Thread: GPS Antennas and Garmin Avionics

 1. #1

  Join Date
  Sep 2017
  Posts
  15
  Post Thanks / Like

  GPS Antennas and Garmin Avionics

  Hey Folks,

  I've been lurking for a while, just came up across this problem and thought I'd crowd source.

  Background:
  I'm doing a total restoration of a 1951 Super Cub that belongs to my father. The work is being completed here in Canada by a reputable aviation mechanic who has done a handful of fantastic similar restorations and I'm working alongside him as a shop helper and learning as much as I can as we go. The completed aircraft will be a certified super cub.

  Avionics:
  We've purchased some newer avionics, and have received some hand me downs which means the final aircraft will have the following:

  GTX335 - XPDR with GPS (ADSB Out compliant)
  GTR225 - COM
  Garmin G5 - EFIS - this is meant to be used as an Artificial Horizon and is of particular interest because it doesn't require a vacuum system.
  Garmin Aera 796 - Portable GPS, panel mounted with an AirGizmo
  Garmin GDL 39-3D - Provides ADSB-In services

  Here's the thing: The GTX335 requires an external mounted GPS antenna, and the G5 requires an external mounted GPS antenna. Ideally, I think I'd like to have the GDL 39 and Aera 796 connected to an external GPS antenna and so, it seems dumb to me that I'd need 3 externally mounted GPS antennas to power this stuff.

  Any thoughts?

  ~Lotro

 2. #2
  Eddie Foy's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  South Florida
  Posts
  3,468
  Post Thanks / Like
  The GTX 335 has three RS232 outputs that can supply GPS info to other devices. Mine supplies it to the G5, the MVP-50, and the ELT. One antenna.
  "Put out my hand and touched the face of God!"

 3. #3

  Join Date
  Sep 2017
  Posts
  15
  Post Thanks / Like
  Super helpful. Thanks so much! Are the wiring diagrams available in the installation manual (which I have)?

 4. #4
  Eddie Foy's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  South Florida
  Posts
  3,468
  Post Thanks / Like
  Yes
  "Put out my hand and touched the face of God!"

 5. #5
  Grant's Avatar
  Join Date
  Mar 2002
  Location
  At Work.....
  Posts
  1,627
  Post Thanks / Like
  it can be intimidating.

  if the RS232 data types are the same, you can, and should parallel them from one port. some Garmin products force all of the same data types to be output from the same port. PM me if you need help.

  there is also 429 and others in some cases

 6. #6
  aktango58's Avatar
  Join Date
  Aug 2004
  Location
  18AA
  Posts
  9,151
  Post Thanks / Like
  You will love the G-5 once you get used to it!!

  Great info on a multiple port antenna.
  I don't know where you've been me lad, but I see you won first Prize!

 7. #7

  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Twin Cities, MN KANE
  Posts
  71
  Post Thanks / Like
  Nailed it!


  Sent from my iPad using SuperCub.Org
  Thanks tcraft128 thanked for this post
  Likes cubpilot2 liked this post

 8. #8
  wireweinie's Avatar
  Join Date
  Aug 2013
  Location
  Palmer, AK
  Posts
  2,644
  Post Thanks / Like
  Quote Originally Posted by saobanggps View Post
  tin tưŸng.# tai nạn liên lạc m›i nhất bữa nay 10/10/2018

  I. Những ch‘c lát ảnh tin c*y ‘ẹp nhất nƒm 2017

  Khi tin tưŸng n*y ‘ược truyền ra ngay tức thì trŸ th*nh ‘ề t*i b*n tán sôi n•i Ÿ Trung Qu‘c lẫn H*n Qu‘c. Blogger cho biết: "Vừa nh*n ‘ược tin tức rằng Phạm Bƒng Bƒng không tr‘n thuế, cô cũng ‘ang chuẩn b‹ quay trŸ lại công chúng". Sau vụ vi‡c, cảnh sát nhắc nhŸ người dân: €œ. Sau khi Weibo của Sina ‘ƒng tải lại thông tin n*y, b*i ‘ƒng ‘ã nh*n ‘ược s‘ lượng bình lu*n kh•ng l“ lên t›i 16 ng*n comment, rất nhiều trong s‘ ‘ó mô tả sự bất bình v* ch‰ tr*ch: "Không còn sĩ di‡n nữa hay sao", "Biết mình phạm t™i còn không biết h• thẹn, th*t ‘áng sợ", "Hãy nh› m* ‘‘i t‘t v›i fan, bŸi ch‰ có họ hi‡n nay m›i cho cô tiền thôi", "Vẫn còn ‘‹nh kiếm tiền từ nghi‡p di…n cơ ‘ấy", "Da mặt d*y m*y dạn th*t",.

  Nghiên cứu ‘ược thực h*nh bŸi m™t nhóm các nh* nghiên cứu Ÿ Ấn Đ™, nơi có ca t* dong liên tưŸng ‘ến selfie hơn bất kỳ nh* nư›c n*o khác. Chưa rõ tại sao quân ‘™i Đan Mạch lại €œthiếu thời gian€ khi Na Uy ‘ã th‘ng nhất về cu™c t*p tr*n từ ‘ầu nƒm 2015. Điƒm n*y c‘ tình tạo ‘iều ki‡n ‘ƒ bến xe ‘™c quyền, gây khó khƒn cho doanh nghi‡p, quay trŸ lại tình trạng cách ‘ây 15 nƒm €œthủ kho to hơn thủ trưŸng€. Tôi l›n lên trong m™t gia ‘ình nh*ng nh*ng, không nhiều tiền nong, nhưng có m™t tu•i thơ tương ‘‘i êm ‘ềm d‹u ngọt. Vi‡c gì cần l*m thì phải l*m ngay, nhất l* những vi‡c mẫn cảm, liên quan ‘ến ‘ời s‘ng của người dân. Ngôi ‘ền ẩn mình dư›i những tán cây r*m rạp, nhìn ra sông H“ng cu“n cu™n chảy m* nh› rằng Công chúa Ngọc Hân ‘ã từng viết những dòng thơ ‘ầy yêu ‘ƒ ‘ưa ti…n ch“ng l* Ho*ng ‘ế Quang Trung về nơi su‘i v*ng.

  II. tin cẩn giáo dục 24: H*ng loạt biƒn trường ‘™t ‘ược che b‹t; NXB Giáo dục nói gì trư›c khoản l— 40 t‰ m—i nƒm?

  sẽ bất ngờ xuất hi‡n cùng v›i nhiều tin vui như nƒm trư›c hay không? Nữ ho*ng sẽ lại tỏa sáng tại thảm ‘ỏ qu‘c tế v* b™ phim truyền hình. thời khắc n*y nư›c lũ ng*y m™t dâng cao. Ng“i thẳng, duy trì giao thi‡p bằng mắt v* giảm thiƒu vi‡c dùng các từ phụ trình b*y rằng bạn biết cách giao du tự tin v* chuyên nghi‡p. Từ thời trung học, Chương Trạch Thiên ‘ã từ khư›c ‘óng Kim lƒng th*p tam thoa của ‘ạo di…n Trương Ngh‡ Mưu vì mu‘n h™i tụ học h*nh. M™t trong s‘ các nghi phạm ‘ược xác ‘‹nh danh t*nh l* Maher Abdulaziz Mutreb - c*n v‡ thân t*n của Thái t* Mohammed bin Salman. hi‡n thời, khi nhắc lại, ‘ó như l* câu chuy‡n c• t*ch, về cô n*ng ‘ƒng lƒng lo*n lên mạng r“i tạo th*nh €œcơn bão€ cu‘n mọi người v*o ‘ó.

  Hải Yên - Xuân Cường/Báo tin. Theo ‘ó, v›i VCK Giải Vô ‘‹ch Bóng ‘á Đông Nam Á 2018, AFC U19 Championship v* AFC Asian Cup 2019, VTV ‘ược cấp phép quyền sản xuất, khai khẩn, s* dụng ‘™c quyền trên kênh Truyền hình Mặt ‘ất mi…n ph* của Đ*i THVN v* tiếp phát vẹn nguyên t*n hi‡u kênh chương trình trên Cáp, V‡ tinh, IPTV, Internet v* Di ‘™ng (không bao g“m trên Mạng tầng l›p); Quyền không ‘™c quyền khẩn hoang tư li‡u ‘ƒ sản xuất chương trình bên lề v* tin c*y; Không ‘ược quyền cấp lại quyền cho ‘ơn v‹ thứ ba. Phát ngôn trên ‘ược ‘ưa ra không lâu sau khi T•ng th‘ng Donald Trump xác nh*n Đại sứ Mỹ Nikki Haley tại liên hi‡p qu‘c ‘ã từ chức v* sẽ rời cương v‹ cu‘i nƒm 2018. v* E€™Dawn b‹ ‘ánh giá l* ‘i ngược lại v›i ch*nh sách của công ty.Đƒ tạo dựng v‹ tr* của Senta, ch‹ Thy ‘ã tìm ra sự khác bi‡t cho thương hi‡u của mình. Điều m* m™t s‘ nư›c lo ngại l* Trung Qu‘c sẽ s* dụng Interpol ‘ƒ bắt giữ các tham quan m* bất chấp lu*t pháp sŸ tại.

  III. tin giải tr* ấn tượng ng*y 13/10: Bảo Thy tung ảnh gợi cảm, bác tin ‘“n giải ngh‡

  Bạn có thƒ tìm m™t gu m›i, tìm m™t công vi‡c m›i, ‘ọc tin tưŸng hay giao thông v›i người tình. Chứ trư›c kia khi xảy ra vụ vi‡c, ‘™i nghi‡p vụ Công an huy‡n ‘i gần 20km ‘ến thì vụ vi‡c ‘ã xong r“i, kƒ cả trong vấn ‘ề thu th*p tin tưŸng sẽ khó khƒn hơn€- ông Lương Mạnh Tường nhấn mạnh. Do ‘ó ‘*ch d*i hạn cần phải tạo bản web ‘áp ứng về giao di‡n cho các thiết b‹ tạo ra m™t trải nghi‡m người dùng liên tục v* nhất quán trên các thiết b‹. M—i người m™t kiƒu, người th*ch món n*y hơn món khác, người th*ch v*i món, những anh ch‹ mê cả b‘n món thường v*o tù rất s›m. HCM giữa mùa giải 2016 v* ‘•i tên th*nh CLB S*i Gòn. Theo thông báo từ B™ Y tế, qua thưa nhanh của B‡nh vi‡n E v* qua tin cẩn trên các công cụ thông tin ‘ại chúng, từ ‘êm qua 16/9, B‡nh vi‡n E ‘ã tiếp thụ cấp cứu 8 người b‹ nạn từ Đại Nhạc h™i công viên nư›c H“ Tây chuyƒn ‘ến, trong s‘ n*y 5 người b‡nh ‘ã t* vong.

  ”ng Wang Huiyao, giám ‘‘c Trung tâm Trung Qu‘c v* To*n cầu, ‘ánh giá: €œĐiều ‘áng lo âu nhất l* khả nƒng Mỹ v* các ‘“ng minh bắt tay hình th*nh r*o cản thương nghi‡p khiến Bắc Kinh khó tiếp c*n v›i th‹ trường. Trong s‘ n*y 5 người b‡nh ‘ã t* vong. Nếu tòa án ‘ã yêu cầu ‘ến lần thứ hai m* thân nhân của ch“ng bạn vẫn không ch‹u cung cấp ‘‹a ch‰, tin tưŸng của ch“ng bạn cũng như chơi ch‹u thực h*nh ‘ề ngh‹ của tòa án thông báo cho b‹ ‘ơn biết, tòa án ‘ưa vụ án ra xét x* vắng mặt b‹ ‘ơn theo thủ tục chung. Những nh* sáng l*p của v*n dụng phát thanh tin cẩn báo ch* NOA cho biết họ tự t*n ‘ang ‘i ‘úng hư›ng v* trong mai sau, startup có thƒ còn ‘ược phát triƒn v* mŸ r™ng ra nữa. Phong cho biết trư›c kỳ thi THPT qu‘c gia, c*u thi trượt học trò giỏi t‰nh môn L‹ch s*. Đây sẽ l* các t*n hi‡u hƒng hái giúp lôi cu‘n dòng tiền quay trŸ lại v* các ch‰ s‘ th‹ trường ‘ược kì vọng sẽ bình phục.
  Gesundheit

  Web
  Life's tough . . . wear a cup.
  Thanks mike mcs repair thanked for this post
  Likes 40m, skywagon8a, cubpilot2, kestrel, bcone1381 liked this post

 9. #9
  wireweinie's Avatar
  Join Date
  Aug 2013
  Location
  Palmer, AK
  Posts
  2,644
  Post Thanks / Like
  Quote Originally Posted by Lotro View Post
  Hey Folks,

  I've been lurking for a while, just came up across this problem and thought I'd crowd source.

  Background:
  I'm doing a total restoration of a 1951 Super Cub that belongs to my father. The work is being completed here in Canada by a reputable aviation mechanic who has done a handful of fantastic similar restorations and I'm working alongside him as a shop helper and learning as much as I can as we go. The completed aircraft will be a certified super cub.

  Avionics:
  We've purchased some newer avionics, and have received some hand me downs which means the final aircraft will have the following:

  GTX335 - XPDR with GPS (ADSB Out compliant)
  GTR225 - COM
  Garmin G5 - EFIS - this is meant to be used as an Artificial Horizon and is of particular interest because it doesn't require a vacuum system.
  Garmin Aera 796 - Portable GPS, panel mounted with an AirGizmo
  Garmin GDL 39-3D - Provides ADSB-In services

  Here's the thing: The GTX335 requires an external mounted GPS antenna, and the G5 requires an external mounted GPS antenna. Ideally, I think I'd like to have the GDL 39 and Aera 796 connected to an external GPS antenna and so, it seems dumb to me that I'd need 3 externally mounted GPS antennas to power this stuff.

  Any thoughts?

  ~Lotro
  Pretty much any Garmin unit will communicate with any other Garmin unit by RS 232. And most other brands made in the last ten years or so will work well with each other on RS 232 data lines with a little programing on start up.

  Other types of data lines such as ARINC 429 or 422 are generally used to control indicators or remote units.

  In your case, if you have the GTX 335 with internal WAAS GPS source (verify that!) you can just use it as the GPS source for your G5. Then connect your GDL 39 to your 796 with the patch cord. The internal GPS antenna in the 796 works fine in most aircraft. That way you'll only mount one external GPS antenna.

  Web
  Life's tough . . . wear a cup.
  Likes FdxLou, cubpilot2 liked this post

 10. #10
  hotrod180's Avatar
  Join Date
  May 2008
  Location
  Port Townsend, WA
  Posts
  2,839
  Post Thanks / Like
  There's an airplane on my home field that has what looks like two or maybe even 3 GPS antennae.
  I'm thinking GPS, ADS-B, and 406 ELT?

  When I installled a G5 the manual called out a Garmin (external) antenna, can't recall the model.
  They're spendy, so I read the manual again & it said any antenna meeting a certain performance spec.
  I found a Garmin antenna that did so, usually used with handheld GPS's, it lays on the top of my glareshield.
  As I recall, it cost me $24 from gpscity.com.
  FWIW my G5 is not one of the STC'd ones, it's a pre-STC version installed under the FAA "electronic horizon" policy statement.
  Cessna Skywagon-- accept no substitute!

Similar Threads

 1. MGL Avionics
  By xeyes in forum Cafe Supercub
  Replies: 4
  Last Post: 11-24-2016, 01:41 PM
 2. pa-18a avionics
  By tim neuharth in forum Member to Member
  Replies: 6
  Last Post: 02-24-2011, 04:14 PM
 3. Cub Avionics
  By Waldo in forum Cafe Supercub
  Replies: 23
  Last Post: 04-21-2010, 03:38 PM

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •